• Bize Ulaşın

Hibrit çalışma ile esnek çalışma

Teknoloji şirketlerinde daha önce kısıtlı bir şekilde uygulanan uzaktan çalışma modeli, Covid-19 Pandemisi ile birlikte daha yaygın bir şekilde uygulanmaya başladı. 

Hibrit çalışma ile esnek çalışma

Her ne kadar teknolojik gelişmeler ve dijitalleşme bu iş modeline daha önce de olanak sağladıysa da çoğu şirket bu iş modelini uygulamakta çekimser kaldılar. Pandemide esnek ve hibrit çalışma modeli firmalar tarafından zorunlu hale getirilirken, bazı şirketler de uygulamayı kalıcı olarak benimseyip pandemi bittikten sonra da uygulamaya devam edeceklerini belirttiler.

Hibrit çalışma ve esnek çalışma nedir?

Doğru bilinen yanlışlardan birisi de esnek çalışma ile hibrit çalışmanın aynı kavramlar olduğunu düşünmektir. Oysa ki bu iki kavram da birbirinden tamamen farklı şeyleri temsil eder. O halde hibrit çalışma ve esnek çalışma nedir, arasındaki farklar nelerdir? Gelin birlikte inceleyelim!

Hibrit çalışma modeli haftanın belirli günleri uzaktan, belirli günleri de ofisten çalışarak uyguladığımız bir çalışma modelidir.

Esnek çalışma ise, çalışma saatlerinin standart mesai saatlerinden farklı saatlere sahip bir çalışma sistemidir. Esnek çalışma ile şirketler çalışma sürelerine bağlı kalmak koşuluyla çalışanları için işe başlama ve sonlandırma saatleri belirlemektedirler. Bu nedenle, esnek çalışma sisteminin uygulandığı şirketlerin diğer şirketlere göre mesaiye başlama ve sonlandırma saatleri farklılık gösterebilir.

Esnek çalışma saatleri günlük, haftalık ve aylık olarak üç farklı şekilde düzenlenebilir. Günlük esnek çalışma saati uygulamasında çalışanın günlük 8 saat çalışma süresi değişmez, bununla birlikte mesai başlangıç ve bitiş saatleri düzenlenir. 

Haftalık esnek çalışma saati uygulamasında çalışanın haftalık 40 saatlik çalışma süresini çalışma günlerine istediği şekilde dağıtarak çalışma olanağı vardır. Aylık esnek çalışma saati uygulamasında ise çalışanın aylık çalışma süresini çalışma haftalarına istediği şekilde dağıtarak çalışma olanağı vardır. Bu şekilde, çalışan belli günlerde ve haftalarda daha uzun süre çalışarak diğer günlerde ve haftalarda daha kısa süreli çalışabilir.

Böylece hibrit çalışma modeli ve esnek çalışma birbirleriyle karıştırılmaktan öte bir arada uygulanabilir çalışma düzenleri olarak karşımıza çıkmaktadır. İster ayrı ayrı ister bir arada uygulansınlar hibrit ve esnek çalışma modeli hem çalışanlar hem de şirketler açısından birçok fayda sağlamaktadır.

Çalışanlar kendilerini daha özgür ve rahat hissederken özel hayat ve iş hayatı dengesini kurabilmekte böylece çalışanlarda motivasyon artışı ve daha fazla iş gücü verimliliği gözlemlenebilmektedir. 

Bunun yanı sıra hibrit çalışma modeli ile ofis kullanım süresini olabildiğince azaltan firmalar, iş yerinin sabit giderlerini de düşürebilir ve daha küçük bir iş yeri kullanımına geçerek farklı birçok giderden tasarruf sağlayabilirler. Bu sayede mevcut enerji tüketimini düşürürken, çalışanların yemek ve ulaşım harcamalarında tasarruf sağlayabilirler.

flexigo’nun hibrit çalışma modeline geçmiş şirketler için kurumsal ulaşım maliyetlerini azaltan; çalışan verimliliğini ve memnuniyetini artıran çözümlerini siz de keşfederek firmanıza uygun aksiyonları biran önce alabilirsiniz.